Testy na prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem, dzięki któremu możemy kierować określonym pojazdem silnikowym. Osoby, które przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy muszą koniecznie zapoznać się z Kodeksie Drogowym, bowiem ta ustawa reguluje podstawowe przepisy drogowe, znaki drogowe oraz sposoby zachowania się na drodze. Planując przystąpienie do egzaminu każdy chętny musi także obligatoryjnie spełnić kilka wymogów. Warunkiem koniecznym do otrzymania tego uprawnienia jest na przykład osiągnięcie wymaganego wieku, odbycie badań lekarskich z pozytywnym wynikiem, odbycie szkolenia w wybranej szkole nauki jazdy, oraz oczywiście pozytywne zdanie egzaminu państwowego. Pierwszym krokiem ku otrzymaniu prawo jazdy jest na pewno udanie się do wybranej szkoły nauki jazdy.

znak drogowy

Zapisanie się na taki kurs ma na celu przygotowanie przyszłego kierowcy do bezpiecznego poruszania się po drogach oraz poznania niezbędnych przepisów prawa. Kurs na prawo jazdy standardowo dzieli się na dwa etapy. Pierwszym jest kurs teoretyczny, a drugim praktyczny. Teoria trwa zazwyczaj 30 godzin, a podczas jej trwania kursanci poznają znaki drogowe, zasady bezpiecznej jazdy oraz kary za ewentualne przewinienia drogowe. Często również obowiązkiem jest odbycie kursu pierwszej pomocy, aby poprawnie rozwiązywać testy na prawo jazdy. Z kolei cześć praktyczna polega na zdobywaniu umiejętności kierowania samochodem, zarówno na placu manewrowym jak i na ulicy poruszając się wraz z innymi pojazdami. Po ukończeniu dwóch etapów szkolenia ośrodek szkolenia kierowców ma obowiązek przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Do jego zdania kursanci muszą przygotowywać się poprzez rozwiązywanie testów na prawo jazdy. Taki sprawdzian jest dobrym treningiem przed egzaminem państwowym.

Zainteresowane osoby mogą rozwiązać testy opublikowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – testy na prawo jazdy kat. A, kat. B, kat. C, kat. D, kat. T.