Testy na prawo jazdy kat. B

Dokument prawa jazdy jest obecnie jednym z najbardziej przydatnych w życiu codziennym. Jak każdy kierowca wie, wydany zostaje przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, które jednocześnie potwierdzają uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdów silnikowych.

testy na prawo jazdy

Wygląd prawa jazdy kat. B używanego przez kierowców bodących mieszkańcami państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej jest standardowy i zawiera ogólne informacje o kierowcy, wspólne dla wszystkich krajów, które opracowane zostały w 1998 roku. Odstępstwa od tej odnoszą się do drobnych elementów. Prawo jazdy kat B zatopione jest w przezroczystym plastiku kształtu i rozmiarów karty kredytowej, w bardzo adekwatny sposób utrudnia podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. W Polsce warunki uzyskania prawo jazdy oraz uprawnienia dla kierowcy określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Prawo jazdy kat. B to dokument, który upoważnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, może to być pojazd posiadający 9 miejsc siedzących, mikrobus, ciągnik rolniczy, lub pojazd wolnobieżny. Każdy przyszły kierowca na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z tego jakie są wymagania co do konkretnej kategorii. W przypadku otrzymania prawa jazdy z kategorii B, trzeba mieć ukończone 18 lat, do 1 czerwca 2002 r., wymagane było 17 lat, a przed latami 80 – 16 lat.

Prawo jazdy otrzymuje osoba która uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem, oraz odbyła wymagane szkolenie. Ponadto taka osoba musi zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.