Znaki drogowe

Kierujący pojazdem powinien wiedzieć czym różnią się znaki ostrzegawcze od znaków nakazu, zakazu, od znaków informacyjnych oraz uzupełniających. W poszczególnych kategoriach znaków już sama nazwa wskazuje na ich przeznaczenie.

Przykładowo znaki ostrzegawcze mogą występować w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej umieszczone zostały na czarnym tle. Mają one takie samo znaczenie jak znaki w postaci żółtych tarcz z czarnymi symbolami. Tego typu przepis dotyczy odpowiednio symboli jak i napisów na tabliczkach pod znakami. Oznakowania te jak sama nazwa wskazuje ostrzegają o miejscach na drodze w miejscu której występuje lub może wystąpić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Znaki drogowe nakazu mają kształt koła z błękitnym tłem i białym obrazem, pod nimi mogą być umieszczane tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla nie  których uczestników ruchu. Oczywiście wyrażają one nakaz jazdy w odpowiednim kierunku bądź skręt, czy też zobowiązują kierującego do jazdy prosto. Przykładowo zobowiązują kierującego do jazdy w lewo za znakiem.

Znaki zakazu jak każdy kierowca powinien wiedzieć mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem, oczywiście w całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych, dopuszczającą poza kolorystyką stosowaną w Polsce także kolor żółty w miejscu białego